Adviseur aan tafel tijdens Mediation?

Regelmatig krijg ik een telefoontje van een deelnemer dat hij of zij een adviseur wil meenemen naar het eerste gezamenlijke gesprek met de andere deelnemer aan de Mediation. Het meenemen van een adviseur kan natuurlijk gewoon (als de ander ermee instemt). Ik laat het aan de deelnemers over of zij een adviseur willen meenemen naar een Mediation gesprek.

Mijn eerste vraag is: “Wat verwacht je van het eerste gesprek en welke rol heeft jouw adviseur daarin? Vaak zegt de deelnemer dan dat het belangrijk is dat er een adviseur bij is om de feiten goed weer te geven en om te zorgen dat er niets verkeerd gezegd kan worden.

Die woorden laat ik even bezinken: is iemand echt niet in staat om zelf het woord te voeren of is er angst om op woorden ‘gepakt’ te worden. Dat laatste is namelijk niet aan de orde in een Mediation. De gesprekken zijn immers vertrouwelijk van aard en de inhoud mag niet met derden gedeeld worden. Het is al zeker niet de bedoeling de inhoud ervan later in een rechtszaak te gebruiken. Alles wat tijdens Mediation gedeeld wordt, blijft in beginsel ook in die Mediation. Alleen als de deelnemers een andere afspraak maken, kan de informatie uit een gesprek bijvoorbeeld bij een rechter terechtkomen.

Ook vertel ik dat ik zorg voor een veilige en rustige sfeer om het eigen verhaal eens te doen, zonder dat de ander verbaal gaat aanvallen of manipuleren. En ik stel iedere deelnemer in de gelegenheid het hele verhaal te doen van begin tot eind. Ik vraag aan de deelnemers ook elkaar met respect te behandelen. Vaak zie of hoor ik de deelnemer zich dan ontspannen. “O, dat voelt wel veilig dan!” Ja, dat voelt veilig. Dat klopt. Dat is de kracht van Mediation.

Daarna zeg ik dan dat ik als Mediator niet heel erg op zoek ga naar de feiten uit het verleden, maar juist naar waar het eigenlijk om draait: gezien worden, gehoord voelen, respect en waardering krijgen en dergelijke. En dat voel je zelf het beste. Dat voelt een adviseur niet. Die kan later natuurlijk wel aansluiten als er voorstellen voor oplossingen verkend worden of afspraken gemaakt worden. In veel gevallen zegt de deelnemer dan dat hij het in dit geval niet nodig vindt om een adviseur mee te nemen en komt hij of zij alleen naar het gesprek met de andere deelnemer.

Meer weten? Stuur mij een bericht of bel gewoon even op.