Dit kan Mediation tijdens een burn-out door een arbeidsconflict voor jullie betekenen

Wist je dat er in Nederland elk jaar circa 90.000 werknemers zijn die zich ziekmelden als gevolg van een arbeidsconflict? Dat is niet zo gek als je bedenkt dat er gemakkelijk een verschil van mening kan ontstaan over de strategie, de samenwerking met collega’s, de (gebrekkige) ondersteuning of begeleiding door werkgever, het niet nakomen van afspraken of toezeggingen of de te behalen targets. Zeker als er sprake is van een hoge werkdruk of als een werknemer problemen heeft in de privésfeer. Een conflict brengt doorgaans een hoop (extra) spanning en stress met zich mee. Het is zeker geen uitzondering dat een medewerker daardoor in een burn-out terechtkomt en voor lange tijd uit de running is.

Een meningsverschil dat al wat langer onder de oppervlakte sluimert, kan ineens opvlammen. Vanuit het niets, althans zo lijkt het, ontstaat er een groot arbeidsconflict. Bij veel medewerkers ontstaan vervolgens burn-outklachten. Nog vaker ontstáát er juist een arbeidsconflict door een burn-out. Als werkgever wil je dit hoe dan ook voorkomen, zeker als je bedenkt dat de verzuimkosten gemiddeld zo’n € 9.100,- per werknemer per jaar zijn. Waar de inzet van advocaten vaak leidt tot extra spanningen, escalatie of beëindiging van het arbeidscontract, herstelt Mediation de relatie tussen werkgever en werknemer. Mede op advies van de bedrijfsarts kiest men in dergelijke situaties dan ook steeds vaker voor de laatste oplossing. Wat kan arbeidsmediation tijdens een burn-out door een conflict voor jullie betekenen? Ik leg het je graag uit in mijn blog.

Mediation maakt misverstanden helder

Tijdens een conflict hebben partijen vaak een heel andere kijk op wat er gebeurd of gezegd is. Daaruit trekken ze vervolgens bepaalde conclusies. Het gevolg is dat partijen elkaar niet meer zien of horen. Ze stellen ze zich anders op en voelen zich niet fijn of veilig en zien de ander opeens met een andere blik. Zo ontstaan snel misverstanden en problemen, die het conflict steeds groter of zwaarder maken.

Als partijen onder mijn begeleiding met elkaar het gesprek aangaan, krijgen zij inzicht in deze misverstanden en problemen. Of de dynamiek tussen elkaar. Dat inzicht is een eerste stap naar een oplossing. Maar het inzicht zelf kan al voor opluchting zorgen. Ook als er niet direct een oplossing komt. Dit is voor een medewerker met een burn-out vaak heel waardevol en het heeft een positieve invloed op het ziekteverzuimproces. Belangrijker nog: de relatie herstelt en re-integratie (op korte termijn) is weer een serieuze optie of voelt een heel stuk minder zwaar of bedreigend.

Natuurlijk kijk ik als Mediator wel eerst in hoeverre een burn-out werknemer in staat is deel te nemen aan de Mediation en gesprekken te voeren, concentratie vast te houden en beslissingen te nemen. Mocht dat niet lukken, dan geef ik dat aan de deelnemers terug en soms start de Mediation dan op een ander moment. In veel gevallen willen werknemers toch wel gezegd hebben tegen de werkgever wat ze echt dwars zit. Dat lucht al op. Daar kan Mediation dus ook aan bijdragen, ook al is de oplossing nog niet gevonden.

Arbeidsmediation zorgt voor een oplossing waar beide partijen voor 100% achterstaan
In mijn rol als Mediator begeleid ik ook de daarop volgende gesprekken en probeer ik onderliggende emoties, normen en waarden boven tafel te krijgen en een plek te geven. Als dit over en weer namelijk duidelijk is, ontstaat er vaak steeds meer erkenning en begrip voor elkaar. Dit verbetert de communicatie en dan ontstaat er ruimte om te zoeken naar een oplossing. Ik werk vanuit de regel dat partijen pas gebonden zijn aan een oplossing als de handtekening is gezet. Dat geeft hen de ruimte om na de gesprekken alles nog eens goed te overdenken. Het geeft partijen bovendien het vertrouwen dat de oplossing niet wordt opgelegd en zorgt ervoor dat zij er allebei voor de volle 100% achterstaan.

Mediation om een burn-out te voorkomen

Je wilt als werkgever natuurlijk liever voorkómen dat een medewerker door een conflict thuiszit met burn-outklachten. Het is dan ook aan te raden om in het geval van een arbeidsconflict in een zo vroeg mogelijk stadium een Mediator in te schakelen. Zo vermijd je hoge verzuimkosten, loopt het werk gewoon door en blijft de sfeer in het team goed.

Heb jij een medewerker die zich heeft ziekgemeld naar aanleiding van een arbeidsconflict? Heeft hij of zij burn-outklachten of wil je dit juist voorkomen?

Neem dan vandaag nog contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Bel of stuur een Appbericht naar 06 22 92 44 22 of mail me op contact@peterdemediator.nl.