Gevaccineerd of niet gevaccineerd? Dat is de vraag

Die vraag is voor velen nu heel actueel. Ook bij werkgever en werknemers in een Mediation. Het onderwerp komt in ieder geval geregeld aan bod tijdens een Mediation. Onlangs nog waren een werkgever en een werknemer met elkaar in een felle discussie beland. De werkgever belette een niet-gevaccineerde werknemer aan het werk te gaan. De werknemer wilde weer op kantoor komen werken met zijn collega’s en wilde niet meer thuiswerken. Beiden ervaarden een conflict en zetten Mediation in.

Al snel bleek dat de emoties hoog opliepen. De werkgever voelde zich niet begrepen en eiste dat de werknemer thuis bleef werken. De werknemer voelde zich niet begrepen omdat hij niet op het werk welkom was. Ze liepen vast en kwamen geen stap verder. Al zeker geen gezamenlijke stap.

Beiden schuiven aan tafel voor een gezamenlijk gesprek. Ze lopen al snel weer vast. De spanningen lopen flink op en het conflict verhardt zich. Argumenten en verwijten vliegen wisselend over tafel.

Ze komen niet verder. Op een gegeven moment vraag ik de werknemer wat het met hem doet dat hij niet mag komen werken op kantoor van werkgever. De toon verandert, het volume gaat naar beneden en de werknemer begint langzamer te praten. Hij geeft met een trilling in zijn stem aan dat hij zich buitengesloten voelt. Hij zegt dat hij na 1,5 jaar thuiswerken echt vreselijk de behoefte heeft zijn collega’s weer in het echt te zien. Hij wil weer écht die verbinding voelen. Hij wil daarom op locatie samenwerken met zijn collega’s. Weer samen grappen maken op maandagochtend bij het koffieapparaat.

Als ik doorvraag, geeft hij op sombere toon aan dat hij zich vanaf thuis niet meer kan opladen voor het werk en het plezier in zijn werk volledig aan het verliezen is. Het plezier dat hij voorheen met zijn werkgever ervaarde, is hij nu even kwijt. Als dit zo doorgaat, dan sluit hij niet uit dat hij ziek uitvalt.  Hij kijkt me nu indringend aan. Terugkeer op het werk is dus heel belangrijk voor hem. Ik vraag de werkgever wat het met hem doet als hij hoort dat de werknemer de verbinding kwijt is, het plezier kwijtraakt en misschien zelfs wel beter functioneert als hij weer op kantoor zou kunnen werken. De werkgever is geschrokken en geeft aan dat hij helemaal niet wil dat de werknemer de verbinding en plezier kwijt is. Al zeker niet dat hij zich buitengesloten voelt en dat hij ziek zou uitvallen. Dat is echt niet de bedoeling. De toon is inmiddels veranderd. Ze kijken elkaar weer aan als ze met elkaar in gesprek zijn. Op mijn vraag wat de beste oplossing voor allebei zou zijn, zegt de werkgever dat hij bereid is naar oplossingen te zoeken, zodat de werknemer wel kan samenwerken en de verbinding kan voelen. Een eerste echte stap naar een oplossing dus.

Daar kan Mediation aan bijdragen. Dit voorbeeld is maar een klein stukje van de puzzel. Er is uiteraard meer voor nodig om de puzzel op te lossen. Meer weten?

Bel me of stuur een e-mailbericht (naar: contact@peterdemediator.nl).