Hoe invullen voor een ander snel tot misverstanden en conflicten leidt

Deze week ging ik op bezoek bij iemand thuis. Ik belde bij de voordeur aan. Er deed een meisje open. Ze keek me vrolijk en onbevangen aan. Ik schat dat ze 6 jaar oud was. Ik had haar niet aan de deur verwacht. Zij had mij ook niet verwacht, maar keek mij wel vriendelijk aan. Ik glimlachte vriendelijk en vroeg of haar papa thuis was. Het meisje keek me aan en zei “ja”. Vervolgens keek ze me onbewogen aan. Ik realiseerde me dat zij niet begreep, dat het de bedoeling van mijn vraag was, dat zij haar papa zou gaan halen. Ik moest dus expliciet vragen of zij haar papa even wilde gaan halen. Dat deed ik toen ook. Ze draaide zich om en rende de gang in op zoek naar haar papa. Is deze situatie herkenbaar voor jou?

Voor kinderen is dit heel normaal. Ze antwoorden alleen op de vraag. De impliciete vraag die we eigenlijk stellen om zijn papa of mama te halen, vangt het kind (nog) niet op.

Snel invullen
Als wij ouder worden, vangen we dat soort indirecte of impliciete vragen wel op. Althans we denken vaak heel goed te weten wat de ander bedoelt. We vullen namelijk dingen snel in, we nemen dingen aan en reageren er vervolgens ook op. Het invullen doet ons brein razend snel. Ons brein doet dat kort gezegd om verbanden te zien, om situaties in te schatten en mogelijk gevaar te zien om te overleven. Dat is een razendsnel proces.

Als er bij ons (als volwassene) iemand aanbelt en je doet de deur open, dan vang je – bij de vraag of je partner/huisgenoot thuis is – wel de indirecte vraag op om iemand te gaan halen waarvoor de bezoeker aan de deur komt. De meesten vullen het dus vrij snel en gemakkelijk in. Vaak gaat dat goed. Maar vaak ook niet.

Ook in conflicten
Dat gebeurt in conflicten eigenlijk heel de tijd. Meestal al voordat het conflict begint. Je reageert bijvoorbeeld op de ander omdat je ervan uitgaat dat die ander iets bedoeld heeft te zeggen of te doen waar jij niet blij mee bent, of waar je boos of verdrietig over bent. In bepaalde gevallen heeft die ander helermaal niet bedoeld wat jij hebt ingevuld of verondersteld in die situatie.

Mediation
Als dat over en weer zo gaat, dan kan snel een misverstand ontstaan. Soms ontaardt dat in een stevig conflict. Het klinkt misschien heel simpel zo, maar het is wel wat ik in Mediation vaak terugzie. Ik help dan als Mediator de werkelijke intenties van ieder op tafel te krijgen. Dat schept duidelijkheid over en weer. Ook zoek ik naar de belangen van iedere deelnemer bij wat ze doen of zeggen tegen de ander. Vaak zijn er best wel wat gemeenschappelijke belangen te ontdekken die de basis kunnen vormen om het conflict op te lossen.

Meer weten? Bel 06 22 92 44 22 of stuur een WhatsApp-bericht.

Of mail naar contact@peterdemediator.nl