Mediation inzetten bij verstoorde arbeidsrelatie

Mediation inzetten is geen wettelijk vereiste voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Toch kan een niet geslaagde Mediation wel een belangrijke aanwijzing zijn dat de arbeidsverhouding duurzaam en ernstig verstoord is geraakt. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door Rechtbank volgt dan.

Dat blijkt uit een recente uitspraak van een kantonrechter over zo’n situatie. Er was een conflict ontstaan tussen een werknemer van een onderwijsinstelling en diens leidinggevende. Volgens de rechter hadden beide partijen een aandeel in de verstoring van de arbeidsrelatie. De rechter stelde vast dat de werkgever met acht Mediation sessies geprobeerd had de verhoudingen tussen beiden te normaliseren. Nu dat niet was gelukt, stapte de werkgever naar de rechtbank en heeft daar ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De rechter oordeelde dat onder die omstandigheden sprake was van een verstoorde arbeidsrelatie. Ook werd geoordeeld dat werkgever niet een groter aandeel had in het ontstaan van de verstoring. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden. Er was volgens de rechter geen sprake van ernstige verwijtbaarheid, zodat een billijke vergoeding niet toegekend werd.

Tja, wat vind ik hiervan?

Ik vind het geen pleidooi om Mediation voor de vorm in te zetten. Om later tegen de rechter te kunnen zeggen dat je in ieder geval Mediation geprobeerd hebt. Dat je Mediation als onderdeel van je dossier gebruikt om een werknemer te ontslaan. Nee, dat lijkt me niet de bedoeling. Ik denk dat Mediation juist bedoeld is om te kijken of en hoe het conflict opgelost kan worden. Zodat partijen daarna weer met elkaar kunnen samenwerken. Als dat niet meer lukt of als beide partijen geen vertrouwen meer in elkaar hebben om samen te werken, dan pas kan je in een Mediation kijken naar een minnelijke regeling voor het nemen van afscheid van elkaar.

Mocht dat ook niet slagen, dan is de stap naar de rechtbank door de werkgever (of de werknemer) een optie.

Dus Mediation is naar mijn idee niet bedoeld als middel om de stap naar de Rechtbank te kunnen zetten, maar wel een manier om het conflict echt op te lossen. Hoe verstoord de arbeidsrelatie op het eerste gezicht ook lijkt.

Meer informatie? Check de pagina over Mediation op deze site: Mediation – Peter de mediator

Of bel 06 22 92 44 22 of stuur een WhatsApp bericht voor al je vragen.