Mediation

Lampen en wolkenlucht

Als je zelf een probleem of conflict met een ander (of anderen) hebt én er niet meer uitkomt, kun je een Mediator inschakelen om jou en de ander te helpen om tot een oplossing te komen. Ook als het nog niet zo ver is, kun je een Mediator inschakelen om te voorkomen dat een conflict escaleert.

Wat doet een mediator?

Met behulp van een Mediator werken jij en de andere persoon/personen (waarbij het conflict speelt) aan het oplossen van problemen, het verbeteren van de communicatie en het inzichtelijk maken van wensen en mogelijkheden. Mediation kent een aantal belangrijke eigenschappen, zoals zelfbeschikking (de deelnemers beslissen zelf over de uitkomst van een conflict), vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Er komt geen rechterlijke instantie, geschillencommissie en/of rechtsprekend orgaan aan de orde. Mediation onderscheidt zich van bemiddelen of onderhandelen door de deskundigheid van de Mediator om deelnemers te begeleiden bij onderhandelingen, die gericht zijn op alle belangen van deze deelnemers. Geen water bij de wijn doen, maar volledig in jouw belangen naar een oplossing werken. Dat is het doel.

De meest gebruikte vorm van Mediation is de faciliterende Mediation. Die vorm richt zich op het faciliteren van de communicatie, het verkennen van de (gemeenschappelijke) belangen en van mogelijke oplossingen. De Mediator is dan gericht op het proces waarin de deelnemers hun eigen overleg of onderhandeling voeren en hun eigen beslissingen nemen over de kwesties die in de Mediation aan bod komen. De Mediator zal geen aanbevelingen doen voor mogelijke oplossingen of actief naar een bepaalde oplossing toewerken.

Wat kun je van mij verwachten?

Het begeleiden van deelnemers bij het in kaart brengen van de kern van het probleem en de achterliggende belangen, het verbeteren van de communicatie met je conflictpartner, het inzichtelijk maken van wensen en mogelijkheden en omgaan met het conflict. Met mij als mediator werk jij met jouw conflictpartner constructief en open aan het vinden van een oplossing voor jullie conflict.

Lamp in handen afbeelding 1

Voor wie?

Voor iedereen die een (arbeids)conflict heeft, spanning of gedoe ervaart in de omgang met anderen op het werk of in de samenwerking. Of een leidinggevende die een issue of conflict heeft met een collega persoon of een groep collega’s. Of iemand die een conflict heeft met een zakenpartner of zakelijke relatie.