Mijn aanpak

Getekende lamp

Mijn visie

Op een gegeven moment komen problemen of conflicten op jouw pad. Soms incidenteel en soms vaker. Oplossen van het probleem of het conflict is vaak onze eerste reactie of gedachte. Daarnaast willen we ook graag voorkomen dat het probleem of conflict nog een keer ontstaat. In veel gevallen richten we ons alleen of hoofdzakelijk op het oplossen van het probleem/conflict, maar minder op een heldere, constructieve en werkbare aanpak om nieuwe problemen of conflicten te voorkomen. Als het probleem opgelost is, geeft het vaak veel opluchting bij de betrokken personen. Dan wordt vaak gedacht dat het probleem zich in de toekomst niet meer zal voordoen. Of is er (herwonnen) vertrouwen dat we erin slagen het probleem tegen die tijd wel samen op te lossen. De praktijk leert dat dit zeker niet altijd het geval is. Problemen blijven terugkomen. Conflicten ontstaan na verloop van tijd weer. Want een wereld zonder problemen of conflicten bestaat niet. Daarom is het volgens mij belangrijk samen een effectieve en positieve weg te vinden om problemen of conflicten op te lossen en/of ermee om te gaan.

Ik richt me op het creëren van een werkbare situatie waarin de betrokken personen oplossingsgericht, reflecterend en constructief omgaan met problemen en conflicten. Vanuit de eigen kracht en competenties van iedere deelnemer. Daar geloof ik in. Zowel in een Mediation, via oplossingsgerichte begeleiding van personen, als ook in mijn rol als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Daarmee vergroot een organisatie meteen de duurzaamheid en belastbaarheid van medewerkers. En het werkplezier en de motivatie van medewerkers. Dat levert een voordeel voor de organisatie en voor de medewerkers op. Een echte win-win situatie. Daar geloof ik in. En zet ik me volledig voor in.

Ik werk op basis van 10 kernwaarden, die het DNA vormen van mijn dienstverlening:

  1. Mensgericht
  2. Betrokken
  3. Oordeelloos
  4. Oplossingsgericht
  5. Transparant
  6. Ethisch
  7. Betrouwbaar
  8. Duidelijk
  9. Gelijkwaardig
  10. En als Mediator onpartijdigheid en neutraal.
Lamp in handen afbeelding 2

Alle trajecten die ik aanbied zijn maatwerk. Elk traject begint met een intakegesprek met ieder van de betrokken personen. In de praktijk is bij Mediation een traject van drie gezamenlijke gesprekken vaak succesvol. Toch is het niet vooraf te zeggen of dat voldoende is of te veel is. Dat hangt natuurlijk van de situatie af, de betrokken personen en de wijze waarop bijvoorbeeld de nieuwe inzichten leiden tot een werkbare en aanvaardbare oplossing. Het komt voor dat het traject 5 of meer gezamenlijke gesprekken voortduurt. Als basispakket bied ik een traject aan van drie gezamenlijke gesprekken en twee intakegesprekken voor een vaste basisprijs. Elk volgend gesprek wordt aangeboden tegen een tarief per uur.

Voor oplossingsgerichte begeleiding hanteer ik een vast tarief voor een basistraject van 5 gesprekken.