Oplossingsgerichte begeleiding

Hangende lampen

Bij conflicten

Deze vorm van begeleiding richt zich op personen die een issue, gedoe, spanningen of zelfs (onoplosbare) conflicten op het werk ervaren. Ik help werknemers en/of leidinggevenden met het oplossen ervan of het omgaan met (voortdurende) conflicten, toekomstige probleemsituaties, maar ook met omgaan met veranderingen, na reorganisaties, fusies, inkrimping en dergelijke. Ik help werknemers en/of leidinggevenden met het effectiever inzetten van hun communicatie om de onderlinge verhoudingen te verbeteren of te optimaliseren.

Bij ziekteverzuim

Bij ziekteverzuim richt ik me op begeleiding van zieke werknemers, die tijdens het verzuim spanningen ervaren in de werkverhouding met werkgever of leidinggevende(n) of Arbodienst/verzuimbegeleiders. Of waarbij de communicatie stroef verloopt. De begeleiding is gericht op het constructief omgaan met die spanningen, maar ook op het geven van inzicht over de aanpak of het herkennen, stimuleren of vergroten van zelfredzaamheid, zelfbeschikking en/of zelfreflectie. Met het doel het herstel van de zieke werknemer te bevorderen en het ziekteverzuim te verkorten.

Bij disfunctioneren

Vaak voelen werknemers zich in een situatie van disfunctioneren of een verbetertraject onzeker, onveilig of bang. Er volgt volgens werkgevers in veel gevallen geen verbetering in het functioneren. Wat tot (nog meer) spanningen kan leiden. De communicatie hierover verloopt stroef of er ontstaan daardoor (nog meer) spanningen. In dit soort gevallen richt zich mijn begeleiding op de verbetering van de communicatie en het effectiever maken van (werk)verhoudingen. Met het doel om het traject meer kans van slagen te geven.

Is het Coaching? Nee, het is geen coaching. Het gaat verder dan dat.

Het is scherper en directer. Ik help en stimuleer anderen zelf op zoek te gaan naar wat niet werkt en wat verandering gaat brengen in de samenwerking met elkaar. Bij die verandering help ik dan ook. Direct, soms hard, maar altijd eerlijk en constructief. Met oog op resultaat. Voor alle betrokkenen.

Wat houdt het in?

Begeleiding die direct gericht is op personen bij het oplossen van een probleem of conflict in een samenwerking tussen personen in een organisatie. En op het omgaan met problemen en conflicten in jouw werksituatie. Zowel bij conflicten in de werksfeer als bij ziekteverzuim en disfunctioneren.

Voor wie?

Voor personen die spanning ervaren in de omgang met anderen op het werk of in de samenwerking. Of voor leidinggevenden die tegen problemen aanlopen met een medewerker in een ziektetraject of een verbetertraject bij een disfunctionerende medewerker. Of bij het omgaan met problemen en conflicten op de werkplek. En voor ondernemers die een conflict hebben met een zakenpartner of zakelijke relatie.

Bungelende lampen

Kan het ook naast mediation plaatsvinden?

Ja, dat kan. Voordat Mediation ingezet wordt kan oplossingsgerichte begeleiding al ingezet worden. Om te voorkomen dat een situatie verergert en in een verhard conflict verandert. Dus het werkt preventief om grotere problemen of verharde standpunten te voorkomen. Ook kan de begeleiding ingezet worden nadat Mediation ingezet is geweest. Bijvoorbeeld om aan de slag te gaan met de gemaakte afspraken tijdens Mediation waarbij je ondersteuning nodig hebt om het tot een succes te maken. En te voorkomen dat er een onverwachte terugval komt, het conflict opnieuw oplaait of om (bekende en onbekende) valkuilen te omzeilen. Daar kun je hulp bij gebruiken.