Over mij

Peter van Alten foto 2

Eigenlijk ben ik dol op conflicten. Dat klinkt natuurlijk gek voor een Mediator. Ik bedoel dat ik me graag inzet om conflicten op te lossen. Een conflict roept vaak veel emoties op. Ik vind het ontzettend boeiend om vanuit die emotie op zoek te gaan naar de achterliggende belangen, (impliciete) verwachtingen en ook de wensen van de betrokken personen om tot een oplossing te komen, die ook écht werkt. De basis hiervoor heb ik gelegd door middel van de MfN Mediationopleiding die ik via Dialogue in Bussum in 2017 gevolgd heb. Daarna heb ik kennis en ervaring opgedaan tijdens verschillende coachingopleidingen (2019 en 2020) en de opleiding arbeidspsychologie (2018-2019) en toegepaste psychologie (start 2019).  Mijn kennis en ervaring als jurist (sinds 1996) helpt daarbij goed om problemen in een juridisch kader te kunnen plaatsen. Klik hier om mijn LinkedIn pagina te bekijken.

Ik ben ingeschreven in het onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister van de Mediation federatie Nederland (MfN). Het register is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie over dit register klik hier.

Logo MfN

Belangrijk vind ik het om als Mediator scherp, helder en concreet te zijn. Het is voor mij een vereiste om in Mediation neutraal en tegelijkertijd heel betrokken te zijn. Gericht op een oplossing. Daarbij maak ik regelmatig gebruik van 1-op-1-gesprekken, waarin ik mensen help om inzichten te geven in hun (belemmerende en ondersteunende) overtuigingen, hun gedragspatronen, hun conflict- en communicatiestijlen. Ik help ook bij het verkennen van hun wensen om anders om te gaan met de ander en/of met het conflict. Ik zie Mediation dan ook als maatwerk, uitgaande van de betrokkenen en hun wensen. Van daaruit help ik om te komen tot nieuwe inzichten en tot een oplossing die door beide personen gedragen wordt en die rekening houdt met ieders belangen. Want dan werkt een oplossing ook echt!

Uitgangspunt bij Mediations is het onderhandelen volgens de Harvard principes. Die vat ik als volgt samen:

  • Het gaat niet om de mens, maar het probleem (zacht op de relatie, hard op de inhoud)
  • Het is gericht op belangen en niet op standpunten/verwijten
  • Het ziet niet op het verleden, maar op de toekomst
  • Er wordt gezocht naar oplossingen in wederzijds belang en aan de hand van objectieve criteria

Als oplossingsgerichte begeleider richt ik me op het begeleiden van personen bij het omgaan met conflicten of met veranderingen. Ook help ik bij het optimaliseren van communicatie en gedrag, maar ook bij gedragsverandering en het omgaan met valkuilen die komen kijken bij veranderingen.

Daarbij maak ik gebruik van verschillende theorieën uit de literatuur. Een hele bruikbare en toegankelijke theorie vind ik de ‘Roos van Leary’ om communicatiestijlen uit te leggen en inzicht te geven in de mogelijkheid tot effectiever communiceren. Ook maak ik gebruik van de drijfverentests om inzicht te geven in de eigen drijfveren en te helpen bij het herkennen van drijfveren bij de ander. Alles om effectiever in de onderlinge communicatie te zijn, misverstanden te voorkomen, conflicten te voorkomen of op te lossen en de (werk)relatie te verbeteren.

Na het afronden van de opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit, ben ik ingeschreven in het register van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV). Ik word ingezet als externe vertrouwenspersoon bij organisaties of een groep organisaties. Vraag naar de voorwaarden!

Peter van Alten foto 3

Wat maakt mij anders dan anderen?

Ik ben anders. Ik denk anders. Ik doe anders. Ik kom met een andere aanpak. Op zoek naar resultaat. Kennismaken en meer horen over mijn aanpak?