“Waarom reageer je zo boos!?”

 Dit kreeg ik vroeger zelf wel eens te horen. Als ik in het verkeer bijvoorbeeld geen voorrang kreeg of abrupt moest remmen of uitwijken om erger te voorkomen. Ik zei dan bijvoorbeeld op luide toon: “Doe ff normaal!”. Meestal ook op boze toon.
Misschien herken jij het zelf ook wel bij je dat je boos reageert in het verkeer. Ik had in ieder geval toen zelf niet echt in de gaten dat ik zo reageerde. Mijn medepassagiers in de auto hielden me – gelukkig – een spiegel voor.
 
Pas later begreep ik wat maakte dat ik boos werd. Ik denk zelf dat het te maken had met een bepaalde behoefte aan controle over de (verkeer)situatie. Op het moment dat die controle onder druk stond, ontstond er bij mij meteen stress en dat uitte zich toen bij mij in boosheid.
Inmiddels is dat – gelukkig – helemaal anders en rijd ik rustig zonder boos te worden. Zelfs als ik bijna met mijn auto van de weg gedrukt word of als ik een andere auto moet ontwijken die mij over het hoofd zag. Dan blijf ik gewoon rustig. Regelmatig moet ik glimlachend terugdenken aan die tijd dat ik nog boos werd.
Die rust voelt voor mij zo veel beter!
 
In conflicten zie ik hetzelfde soms gebeuren bij deelnemers. Zij worden boos in een conflictsituatie en kunnen zelf niet meteen plaatsen waar die boosheid precies vandaan komt. Ze weten wel heel goed dat de
ander de oorzaak is van de vervelende (conflict)situatie en wat de andere persoon echt anders moet doen, maar niet waar precies de kern zit van de boosheid. Anders gezegd, welk belang of wens daar achter zit.

Tijdens een Mediation ga ik dieper in op waar die boosheid vandaan komt en met name welk belang daaraan gekoppeld is. Zo komen we uit op een wens bij die persoon. Een wens over de manier waarop beiden het beste met elkaar kunnen omgaan in een toekomstige (conflict)situatie. Bij de ene persoon is het de wens om gerespecteerd of gewaardeerd te worden. Bij de andere persoon is het bijvoorbeeld een wens om serieus genomen te worden.
Regelmatig komt een persoon op een conclusie over een bepaalde gedraging van hemzelf/haarzelf, zoals hij/zij zichzelf nooit gezien had. Dan kunnen deelnemers in een Mediation met elkaar bespreken hoe ze daarmee in de toekomst willen en kunnen omgaan. Vaak voorkomt dat zelfs een volgende situatie met boosheid of andere emoties.

In ieder geval voelt het veel beter voor betrokkenen. En dat gun ik iedereen.
 
Peter |de Mediator

Image preview