Wat als de Mediation niet zou slagen?

Eigenlijk gebeurt dat – gelukkig – niet vaak, maar als het gebeurt dan doe ik het volgende. Ik stuur een neutraal beëindigingsbericht aan betrokkenen. Daarin meld ik dat de Mediation tussen deze deelnemers beëindigd is per een bepaalde datum en wijs ik erop dat alle informatie uit de Mediation vertrouwelijk behandeld moet blijven worden.

Overigens kan ieder de Mediation op elk moment beëindigen. Ook ik kan de Mediation beëindigen.

Vaak krijg ik de vraag of ik niet kan vermelden in mijn beëindingsbericht wie de Mediation beëindigd heeft. Of waarom. Of dat de ene partij (volgens de andere partij!) niet meewerkte aan een oplossing.

Nee, dat zet ik niet in het bericht waarmee ik de Mediation beëindig.

Waarom niet? Omdat het vertrouwelijk is wie de Mediation beëindigde of waarom de Mediation beëindigd wordt. Dat lijkt wat formeel maar beeld je even in dat het schadelijk voor de ene of voor de andere betrokkene kan zijn als ik in mijn bericht zou vermelden wie de Mediation beëindigd heeft of waarom. Dat kan later tegen die persoon gebruikt worden. En dat is nou juist niet de bedoeling.

Het is de bedoeling om open en constructief te kunnen zijn tegenover elkaar om zo te kijken of er stappen gezet kunnen worden naar een oplossing. Daar hoort niet bij dat je later een bericht krijgt waarin vermeld is wie de Mediation beëindigd heeft of waarom.  

Meer weten? Bel me of stuur me een bericht (contact@peterdemediator.nl).