Wat doe ik?

Lamp afbeelding 1

Een conflict is kort gezegd een botsing van belangen van twee of meer personen. Op het moment dat die botsing veel energie kost, inefficiënt en destructief wordt, wordt meestal externe hulp gezocht. Die hulp kan uit verschillende vormen bestaan. Mediation is zo’n vorm. Ook oplossingsgerichte begeleiding is zo’n vorm. En zelfs de inzet van een vertrouwenspersoon kan zo’n vorm zijn. Hiermee kan jij het conflict oplossen of werkbaar maken.

Het voordeel van Mediation is dat het een snelle en effectieve manier is. Het grote voordeel is dat de inhoud van de Mediation vertrouwelijk is en dat jij en de andere deelnemer (conflictpartner) je veilig kan voelen om uit te spreken waar het jou écht over gaat of wat écht dwars zit. Maar ook om diepgelegen wensen uit te spreken. Samen te kijken hoe aan die wensen tegemoet gekomen kan worden en oplossingen te verkennen. Het is vertrouwelijk zodat het later buiten de Mediation om niet tegen jou gebruikt kan worden. Ook is het een voordeel dat het relatief goedkoop is ten opzichte van gerechtelijke procedures of arbitrage. Bovendien kunnen de deelnemers aan Mediation alle belangen in één keer op tafel leggen. Dus je hoeft niet op allerlei verschillende terreinen in actie te komen. Alles in een keer oplossen. Ieders belangen worden hierbij gediend. Dat is het doel.

Lees hier meer over mediation.

Het voordeel van oplossingsgerichte begeleiding van individuen is dat het een conflict voorkomt of dat de samenwerking weer effectief wordt ondanks dat de samenwerking of verhouding verstoord raakt of is geraakt. De begeleiding dringt door tot de kern, versterkt zelfinzicht en reflecterend vermogen, en zorgt voor verbetering van de communicatie. Het gaat uit van de competenties van het individu en het vergroten van effectiviteit en invloed op de omgeving en de keuzes die gemaakt worden. Ziekteverzuim kan hierdoor verkort worden, disfunctioneringstrajecten worden effectiever en er wordt anders omgegaan met conflicten. De begeleiding is meestal 1-op-1 en geeft een helder inzicht en een constructieve basis voor voortzetting van de werkrelatie met je collega of je leidinggevende.

Lees hier meer over oplossingsgerichte begeleiding.
Gesprek