Wat is jouw conflictstijl?

Er zijn verschillende conflictstijlen. Grofweg kan je er vijf onderscheiden, te weten:

  • forceren
  • vermijden
  • toegeven
  • samenwerken
  • compromissen sluiten/onderhandelen

Elke stijl heeft een ander effect op de andere persoon in het conflict. Elke stijl heeft ook een ander perspectief. Forceren is meer op de inhoud gericht dan op de relatie met de ander. Vermijden is eigenlijk niet gericht op de inhoud, maar ook niet op de relatie. Toegeven is meer gericht op de relatie dan op de inhoud. Samenwerken is gericht op zowel de inhoud als de relatie. Compromissen sluiten/onderhandelen is in feite gericht op de inhoud en de relatie, waarbij elke stijl aan bod kan komen.

Hoewel ik mezelf als iemand zag, die van het onderhandelen is in een conflict, lag dat eigenlijk wel anders. Ik bleek volgens de tests tijdens de basisopleiding Mediation meer van het samenwerken dan van het onderhandelen. Natuurlijk heel boeiend om jezelf te testen en te concluderen wat je voorkeurstijl is. Toen ik eenmaal wist wat mijn voorkeurstijl was, vroeg de docent of die stijl ook echt effectief was. Eigenlijk moest ik bekennen dat het niet altijd effectief was. Er zijn effectievere stijlen in bepaalde situaties, dacht ik toen. Ik kwam tot de conclusie dat het beter is om te beseffen dat er in een conflict verschillende stijlen toe te passen zijn en dat het goed is om de stijl aan te passen aan de situatie of de persoon om effectief te zijn.

Meer weten? stuur me een bericht per mail (contact@peterdemediator.nl) of een app-bericht op 06 22 92 4422