Zijn alle conflicten geschikt voor Mediation?

Veel conflicten zijn geschikt om in Mediation te bespreken. Om te bezien welke opties er zijn om tot een oplossing te komen. Maar het gebeurt wel eens dat bepaalde conflicten zo vreselijk geëscaleerd zijn dat die niet meer geschikt zijn voor Mediation. Dan zijn betrokkenen ver voorbij het stadium dat ze elkaar nog iets gunnen om het conflict op te lossen. De ander wordt niet meer als mens gezien, maar als dader. De waardering voor de ander is (geheel) verdwenen. Dingen die de ander doet worden alleen negatief ontvangen. Hierdoor voelt iemand zich vrij om gedrag te laten zien ten opzichte van de ander, zoals hij of zij normaal gesproken echt niet zou laten zien. Betrokkenen zijn beland in een fase dat ze weten dat ze zelf ook gaan ‘verliezen’ in dat conflict, maar dat ze alleen nog energie putten uit het zuur maken van het leven van de ander. Ook al gaan ze zelf ook ten onder in die strijd. Dat is dus heel extreem.

Niet elk conflict is zo ver gevorderd dat betrokkenen elkaar echt niets meer gunnen. De meeste betrokkenen bij een conflict hebben – in het begin van de Mediation – wel moeite om elkaar wat te gunnen. Door de inzet van Mediation ontstaat er toch op een gegeven moment ruimte om elkaar wat te gunnen. Dat gebeurt meestal nadat betrokkenen zich weer gehoord of gezien voelen. Of als ze echt begrip ervaren van de ander voor hun wensen en belangen. Daar kan Mediation het verschil maken.

Verder kijk ik als Mediator ook of iemand in staat is deel te nemen aan Mediation en of die persoon ook in staat is om keuzes te maken. Als dat niet zo is door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, verstandsverbijstering of ontoerekeningsvatbaarheid, dan is een conflict eigenlijk niet op te lossen. Nou ja, dan is het misschien goed om over een tijd te kijken of de situatie gewijzigd is en de Mediation wel opgestart kan worden.

Meer weten? Bel 06 22 92 44 22 of mail mij (contact@peterdemediator.nl).